Start

Servicii

Preţuri

Exemple

Contact
   
      


Specialista Dumneavoastra
pentru limba română
traducătoare autorizată

Margareta Linke


Română-Germană / Germană-Română

• Traducerea şi legalizarea actelor de stare civilă, cum ar fi: buletine de identitate şi paşapoarte internaţionale; certificate: de naştere, de căsătorie şi de deces; permise de conducere; contracte de vânzare-cumpărare şi contracte de întemeiere a unei societăţi;

• Traducerea actelor de studii şi de acumulare a experienţei (Cărticele de muncă), necesare pentru obţinerea dreptului de a profesa ca medic, medic-veterinar sau farmacist pe teritoriul Germaniei;

• Traducerea telefonatelor;

• Servicii de interpretariat în cadrul expoziţiilor şi a evenimentelor comerciale;

• Prelucrarea comenzilor din domeniul industriei (Traduceri de specialitate);

• Servicii de interpretariat în cadrul vizitării medicilor;

La fel au nevoie de autentificare şi diploma de absolvire a universităţii, diploma de bacalaureat, diploma de absolvire a şcolii profesionale cât şi certificatul de absolvire a şcolii. În calitate de traducător autorizat şi jurat in Germania eu sunt imputernicită, să autentific corectitudinea traducerii în baza actului oficial ce mi-a fost oferit. Aceste traduceri au valoare juridică pe teritoriul întreg al Germaniei.

Merită să acordăm atenţie faptului, că în Saxonia poţi să devii traducător desemnat oficial şi jurat doar având un studiu de specialitate (traductologie) sau după susţinerea cu succes a examenului de stat, în cadrul căruia trebuie să dai dovadă de cunoştinţe profunde. Alte landuri federale autorizează traducători doar pe baza actelor, care dovedesc acumularea experienţei, fără susţinerea examenului sus-numit.

Traducerile Dumneavoastră vor fi efectuate la un înalt nivel profesional şi livrate la timp. Ele pot fi autentificate la dorinţă. Toate traducerile efectuate sunt supuse unei revizuiri lingvistice de către un alt traducător nativ sau de către un profesionist în domeniul dat. Efectuarea traducerilor va urma pe suport hârtie sau în format electronic (Word, Power Point, MS Excel şi PDF). Traducerile autentificate vor fi trimise prin poştă (scrisoare recomandată), iar cele fără sigiliu la dorinţa Dumneavoastră prin po ştă sau prin Email. Toate datele, care-mi vor fi oferite, vor fi tratate in mod confidenţial. Salvarea şi arhivarea datelor se efectuează în mod regulat. Daca intâmplător aţi pierdut o traducere, puteţi solicita timp de 10 ani o copie a acesteia.